אם אתם רואים אותי,

סימן שיש לכם קישורים.

אבל אם לא – תקבלו את המסר בדרך אחרת.